Com sol·licitar informació sobre la propietat?

A qui pertany el nostre habitatge?

Per conéixer qui és la persona o entitat actualment propietària de l’habitatge on residim cal sol·licitar al Registre de la Propietat un document anomenat Nota simple. A Sabadell hi ha diferents oficines del Registre de la Propietat repartides per tota la ciutat. Per saber a quina d’elles hem de demanar el document cal consultar-ho en aquest enllaç, fent un cerca a partir de la direcció del nostre habitatge. Aquest document també el podem sol·licitar per internet a través d’aquest enllaç però té un cost més elevat que fer-ho en persona (8,50€).

La propietat del nostre habitatge té altres immobles?

Per conéixer si la propietat del nostre habitatge també té altres immobles cal sol·licitar al Registre de la propietat un altre document anomenat Índex de propietats de la mateixa manera que anteriorment. Aquest document té un cost de 9,02€ i també es pot sol·licitar per internet a través d’aquest enllaç


Quins recursos tenim per pagar el lloguer?

Si la propietat no ens vol seguir cobrant el lloguer per la via habitual tenim dues opcions, segons si tenim una denúncia interposada, o no. En aquest enllaç podreu trobar els passos a seguir en tots dos casos.

Altres recursos (manuals i models de documentació)

Podeu consultar altres recursos sobre el lloguer a la web del Sindicat de Llogater de Barcelona en aquest enllaç o a la web de la PAHC de Sabadell